top of page
kart publikum.jpg

Alle deltagere på festivalen som er under 18, må ha en ledsager. Fyll ut skjema her:

I Søndre Jeløy landskapsvernområde og Rødsåsen naturreservat er følgende ikke tillat:

1. Ferdsel gjennom private gårdstun.

2. Motorisert ferdsel på stier, veger i innmark og skogsveger.

3. Parkering langs de private gårdsveiene.

4. Parkering av campingbiler/campingvogner over natten.

5. All telting og bålbrenning.

6. Ridning eller annen bruk av hest.

7. Løs hund (hund skal føres i bånd hele året).

Fylkesmannen i Østfold

ferdsel_på_alby.png
bottom of page