top of page
Hvitsten_raster.png
Lysenetter ikon3.png

Hvitsten Salong

Våre gode og beundringsverdig flinke naboer i Hvitsten Salong deltar på Lyse Netter i juni.

 

Nok et fabelaktig lokalt communitybasert prosjekt altså: Hvitsten Salong er et kunstnerdrevet initiativ og visningssted med tilknytting til Theodor Kittelsens hjem og atelier (1891-1896) i Hvitsten.

 

I tillegg til å delta og kuratere mindre kunsthappenings arrangerer de en kunstfestival hvert år med opptil 60 kunstnere og 10 band. Hvitsten har vært et sted hvor flere store norske kunstnerne, på slutten av 1800-tallet og begynnelsen på 1900-tallet, har arbeidet og satt preg på vår kunsthistorie. Theodor Kittelsen, Edvard Munch, Oda Krogh, Christian Krogh, Oskar Wergeland og Hans Jæger har alle bodd og arbeidet i perioder i Hvitsten.

 

Salongen søker en faglig dialog med samtidige og tidligere kunstnere som har bodd og virket i Hvitsten. Målet med dette, allerede pågående prosjektet, er å tilføre den nasjonale og internasjonale kunstarenaen et faglig spennende, progressivt og nyskapende kunstmiljø i Hvitsten.

 

Hvitsten Salong gir kunstnere muligheten til å sette seg selv inn i periferien av den norske kunsthistorien. Tanken er ikke å forholde seg til den hvite kuben, men å arbeide i samspill med naturen og folket i området.

Hvitsten Salong på Lyse Netter – presentasjon av deltagende kunstnere

 

Andrea Bakketun er en billedkunstner som bor og arbeider i Oslo/Nesodden. Hun har sin utdanning fra Rietveld Academie, Amsterdam og en master fra Kunstakademiet i Oslo. Bakketuns kunstnerskap undersøker fysiske forandringer og biologiske prosesser i våre omgivelser, og knytter disse til den menneskelige psyke. Hennes arbeider manifesteres som regel i installasjoner, skulptur og video, der bevegelse er et gjennomgående materiale. I arbeidsprosessen anvender hun en kombinasjon av vitenskapelige og lekne metoder, og lar visningssituasjonene være et sted for eksperimenter, observasjon og refleksjon. Ved å se på økosystem og sammenhenger mellom alt levende og ikke-levende, undersøker Bakketun hvordan det hun gjør som enkeltkunstner er del av en større helhet.

 

Christian Tony Norum jobber hovedsaklig med oljemaleriserier, med innslag av poetisk performance, installasjon, skulptur og video. I sitt kunstnerskapet kommuniserer han kunstfaglige diskurser med tidligere og samtidige kunstnere. Billedspråk, arbeidsmetoder, samspill, research, poetikk, artikulasjon og poststrukturalistiske teorier bearbeides for å speile samtidens kompleksitet.

(fine art) Norum leker med kunsthistorien og blander den med observasjoner fra sitt eget liv. Bildene hans er rike på referanser, samtidig som de fremstår som svært frie og ubundne. Typisk for Norum er nettopp måten han forholder seg fritt til sine inspirasjonskilder og skaper særegne og personlige uttrykk.

 

Marianne Røthe Arnesen er billedkunstner og illustratør basert i Hvitsten. Arnesen jobber i den abstrakte ekspressive tradisjonen der pensel og bevegelse på lerretet er en forlengelse av kroppen. Maleriene viser spor etter menneskelig aktivitet. Verken består av lag på lag, ikke alle synlige. Komposisjonen blir til ved å forvikle, og så forenkle. Å skape problemer for så å løse dem. Marianne er også ½ av EF+MRA, en kollaborativ tegnepraksis i samarbeid med Espen Friberg.

 

Den belarusiske kunstneren og arkitekten Andrei Busel kombinerer sitt arkitektoniske arbeid med kunstneriske inngrep i byrommet. Han har deltatt i ulike gruppeutstillinger og gatekunstfestivaler i Belarus, Russland, Tyskland, Belgia, Ukraina og Litauen. Busel er for tiden basert i Oslo gjennom SafeMuse residens program.

 

Espen Lomsdalen arbeider hovedsakelig med maleri og lyd, noen ganger også en kombinasjon av disse. Arbeidene er som oftest improvisert og sjeldent laget ut fra eksisterende skisser. Dette gjøres for å forsøke å frigjøre seg fra rasjonell kontroll og bevare en slags skisselignende råhet i motivene. I prosessen foregår en slags indre kamp i en gråsone mellom kontroll og det å miste kontroll og å jobbe imot motiver som assosieres med noe spesifikt.

Lysenetter ikon6.png
Lysenetter ikon5.png
bottom of page