top of page
Hvitsten_raster.png
Lysenetter ikon3.png

Hvitsten Salong

Våre gode og beundringsverdig flinke naboer i Hvitsten Salong deltar på Lyse Netter i juni.

 

Nok et fabelaktig lokalt communitybasert prosjekt altså: Hvitsten Salong er et kunstnerdrevet initiativ og visningssted med tilknytting til Theodor Kittelsens hjem og atelier (1891-1896) i Hvitsten.

 

I tillegg til å delta og kuratere mindre kunsthappenings arrangerer de en kunstfestival hvert år med opptil 60 kunstnere og 10 band. Hvitsten har vært et sted hvor flere store norske kunstnerne, på slutten av 1800-tallet og begynnelsen på 1900-tallet, har arbeidet og satt preg på vår kunsthistorie. Theodor Kittelsen, Edvard Munch, Oda Krogh, Christian Krogh, Oskar Wergeland og Hans Jæger har alle bodd og arbeidet i perioder i Hvitsten.

 

Salongen søker en faglig dialog med samtidige og tidligere kunstnere som har bodd og virket i Hvitsten. Målet med dette, allerede pågående prosjektet, er å tilføre den nasjonale og internasjonale kunstarenaen et faglig spennende, progressivt og nyskapende kunstmiljø i Hvitsten.

 

Hvitsten Salong gir kunstnere muligheten til å sette seg selv inn i periferien av den norske kunsthistorien. Tanken er ikke å forholde seg til den hvite kuben, men å arbeide i samspill med naturen og folket i området.

Lysenetter ikon6.png
Lysenetter ikon5.png
bottom of page