top of page
AgnarLirhus_raster.png

Agnar Lirhus
Boklansering

Ikke bare musikk, men også LITTERATUR og billedkunst og dans og teater, ja LYSE NETTER 23 er virkelig en drøm av et prosjekt. Og vi er veldig glad for å kunne lansere Agnar Lirhus sin splitter nye bok: «Kretskort» på festivalen, utgitt av House of Foundation sitt forlag H//O//F. Boken ventes inn til uken og er altså fortsatt rykende varm når vi kommer weekenden 8.-11. juni.

I 2014 ga Agnar Lirhus og Rune Markhus ut «Hva var det hun sa?», en diktbok bygd på Inger Christensens «Alfabet» (1981). «Hva var det hun sa?» har siden blitt en gjenganger på universitetskurs, i økokritiske forskningsartikler, og i samtalen om klimalitteratur.

I «Kretskort» vender Lirhus tilbake til metoden fra «Hva var det hun sa?» Denne gangen baserer han seg på en annen favoritt, diktsamlingen «Indre krets» (1999) av Arne Ruste. Med «Kretskort» ønsker Lirhus å formidle Indre krets til nye lesere, men også å undersøke hvordan forståelsen av miljø, dyreliv og samfunn har endret seg i tiden mellom de to bøkene.

– Barnet i meg kjenner seg igjen i Indre krets, men mitt voksne jeg lever i en annen verden, der den selvsagte plassen til elg, oter og rødstrupe ikke kjennes selvsagt lenger, skriver Lirhus i etterordet.

I et forsøk på å formidle opplevelsen av hvordan tingenes verden eser ut på bekostning av naturen, erstatter Lirhus dyrene i diktene til Ruste med menneskelagde ting: hageslanger, datamaskiner, hus, granater, og så videre, for som det het i en sak på forskning.no for noen år siden: «Menneskenes ting veier nå mer enn alt levende på jorda.»

Boka er illustrert av den kunstige intelligensen Dall-E.

Agnar Lirhus har skrevet 14 bøker. Høsten 2022 deltok han i en stor bokdebatt, der blant annet eierforholdene i bokbransjen ble diskutert. Debatten er bakgrunnen for at «Kretskort» kun vil være til salgs hos uavhengige bokhandlere.

Lysenetter ikon6.png
bottom of page